Laten we de cultuur van de ander betreden met een positieve impact.

Dit is de basis van onze organisatie.

Door zijn land te verlaten voor een ander, moet ieder mens de waarden van het gastland respecteren, en waarom zou hij zich daar niet aan hechten, om te hopen vrij te bloeien…

Waarom bolingo?

"Bolingo is een woord in de Lingala-taal, gesproken in Congo, wat Liefde betekent. "

Mama Bolingo a.s.b.l. is lid van het Comité international vzw (IC), een onafhankelijke, democratische en multiculturele federatie en tevens lid van Buurt secretariaat Borgerhout. De IC heeft tot doel niet-inheemse organisaties te ondersteunen en te verenigen in hun diversiteit en respect voor hun culturele specificiteiten, om solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, evenals solidariteit en samenwerking tussen niet-autochtone en inheemse volkeren.

Integratie

Integratie is de hoeksteen van de ontwikkeling van een individu in een andere omgeving dan die van zijn of haar afkomst. De integratie van immigranten of mensen met een migratieachtergrond wordt echter soms genegeerd;
Zo begeleiden we de nieuwkomers en leiden we ze door naar integratiediensten.

Gezondheid

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) definieert gezondheid als "een staat van volledig welzijn, fysiek, mentaal en sociaal. Gezondheid is dan ook een dynamisch begrip dat zowel betrekking heeft op ziekten als op wat van de orde is van het sociale, het religieuze, het psychologische, Mama Bolingo a.s.b.l. heeft het tot een van de drijvende krachten van interculturele toenadering gemaakt.

Onderwijs

Als steun voor ouders heeft Mama Bolingo elk jaar.b.l. organiseert een tweewekelijks ontmoetingsproject met Afrikaanse ouders en een educatieve partner. Het doel is om ouders bewust te maken van specifieke onderwerpen en de partner bewust te maken van tekortkomingen op het gebied van onderwijs. De Nederlandse taal wordt creatief aangeleerd.

Onderwijs.

Het Belgische onderwijssysteem is ondoorzichtig, zeker met afkortingen als TSO, BSO, enz…
mama bolingo a.s.b.l. stelt voor om als brug te fungeren tussen scholen en ouders, met name met betrekking tot de onderwijsbegeleiding van kinderen met een immigrantenachtergrond, rekening houdend met bepaalde specifieke kenmerken die door sommigen niet goed worden uitgelegd of door anderen slecht worden begrepen.